Välutbildad och legitimerad personal

För en hög patientsäkerhet!

Djursjukvården är en föränderlig bransch gällande begreppet kompetens. Hur länge kan man hävda att vården som erbjuds är relevant efter en utbildning? För oss är det viktigt att ligga i framkant inom veterinärmedicin och erbjuda den bästa vården med moderna tekniker. Detta innebär att vi lägger stora resurser på att ständigt vidareutvecklas. En annan viktig aspekt för att du ska känna dig helt trygg när du lämnar ditt djur i våra händer är att våra anställda är behörig och legitimerad inom sitt område.