Skotträdsla

Norm för behandling av ljudrädsla

Smådjurssektionens normgrupp (ingår i Sveriges Veterinärförbund) fastställde i september 2013 en ny ”Norm för hantering och behandling av ångestsymtom hos hund i samband med rädsla för ljud”.

 

Bakgrund

Våra sällskapsdjur behandlas med ångestdämpande/sederande läkemedel i allt högre utsträckning i samband med t ex helger då det förekommer fyrverkerier. De negativa effekter dessa läkemedel kan ha på djuren bör i varje enskilt fall vägas mot det lidande, ångest och rädsla individen förväntas uppleva. Vikt ska läggas vid åtgärder för att minska risken för uppkomst av ångestrelaterade symtom samt vid långsiktig behandling av ångest och oro snarare än vid att medicinera symtom. I de fall läkemedel används ska dessa ges till djuret innan det hunnit uppleva ångest och sedan kontinuerligt till dess stimuli upphört.

 

Behandlingsalternativ

Kortsiktig hantering av ångestsymtom i samband med rädsla för ljud (noise phobia) kan innefatta ångestdämpande läkemedel (korttidsverkande) och/eller feromoner (DAP – dog appeasing pheromone). Långsiktig hantering av ångestsymtom i samband med rädsla för ljud (noice phobia) bör omfatta beteendebterapi, t ex desensitisering – att successivt vänja individen vid obehagliga ljud som till en början presenteras på mycket låg volym för att allteftersom höjas, och counter conditioning – att belöna individen då den inte reagerar för ljuden med t ex mat. Den kan också omfatta behandling med feromoner och ångestdämpande läkemedel (långtidsverkande).

Feromoner (DAP – dog appeasing pheromone) har visat sig effektivt kunna reducera frekvensen ångestrelaterade symtom i samband med skotträdsla och kan användas både vid kort- och långsiktig behandling av skotträdsla hos hund .

 

Normgruppens rekommendationer

Normgruppen anser att alla djur med skotträdsla eller som av annan orsak anses behöva sederande/ångestdämpande preparat för att hantera sin rädsla, ovillkorligen undersöks vid varje enskilt förskrivningstillfälle. Särskild vikt bör läggas vid ägarens beskrivning av djurets besvär och alternativa åtgärder till förskrivning av läkemedel. Ägaren ska noggrant informeras om eventuella biverkningar preparaten kan ge upphov till. Vid förskrivning är det viktigt att endast den mängd tabletter som krävs under den tid symtom på ångest/oro förväntas, t ex kring nyårsafton, expedieras. Detta kan ske genom förskrivning, eller i vissa fall utlämnande, av ett exakt antal tabletter. Utvärdering av tidigare behandlings – effekt bör ske innan upprepad förskrivning.

 

Hudiksvalls Smådjursklinik ger följande generella råd:

 

1. Omgivningen
 • Åk till något ställe där det inte smälls med fyrverkeri.
 • Träna hunden innan med ljudband med fyrverkeri.
 • Motionera och aktivera hunden ordentligt under dagen så den är trött och nöjd till kvällen.
 • Vänj den vid att ha fetvadd i öronen, använd det ute vid rastning och även inne om hunden är mycket rädd.
 • Låt sista rastningen ske tidigt på kvällen innan smällandet kommit igång på allvar.
 • Låt hunden vistas i ett så ljudisolerat rum som möjligt tex, källaren, stäng fönster och dra för persienner eller gardiner eller hänga för filtar för fönstren, sätt på hög musik för att dölja ljudet utifrån. Fetvadd i öronen.
 • Trösta inte en orolig hund, då uppfattar den det som att det är något husse o matte också är rädda för.

 

2. Handelsvaror finns att köpa i butiken receptfritt
 • D.A.P. (dog appeasing feromone) Hundens egna feromoner som har en rogivande och lugnande effekt och minskar ångestrelaterade symtom. Finns som halsband eller doftspray som sätts i el-uttaget.
 • Zylkene (alfa-casozepine) kan ha en lugnade effekt. Ges som kapslar 1 ggr om dagen i munnen eller strös på maten.

(Viktigt att påbörja behandlingen minst 2-3 dagar, helst 1 vecka för beräknad stress/oro/rädsla.)

 

3. Medicinsk behandling med receptbelagt preparat.
 • Hälsoundersökning av veterinär före varje utskriftstillfälle.
 • Äldre djur kan behöva kontrolleras med blodprov avseende lever och njurar.
 • Pröva gärna preparatet innan så man vet hur trött hunden blir och för ev dosjustering.
 • Påbörja all behandling innan hunden blivit uppskrämd dvs minst 1-2 timmar innan förväntad rädsla.