Skötselråd av kattunge och kattmamma

Leverans

En kattunge får tidigast levereras vid 12 veckors ålder.

En raskatt ska alltid levereras tillsammans med en stamtavla, vara besiktigad inom 1 vecka, fått 1-2  vaccineringar och vara ID- märkt.

 

Foder

Vi rekommenderar att kattmamman får äta ett foder speciellt framtaget för dräktiga/digivande honor och nyfödda kattungar from andra halvan av dräktigheten. Kattungarna kan börja gå över från modersmjölk/mjölkersättning till samma foder som mamman vid ca 4 veckors ålder.

Att låta honan äta ett fetare foder är viktigt för att hennes kropp ska orka med förlossningen och digivningen utan att bli för utmärglad, ju fler ungar desto viktigare.

För kattungen är rätt foder oerhört viktigt för att det känsliga mag- och tarmsystemet ska utvecklas rätt och för att den ska få tillgång till de näringsämnen som är specifika för kattungestadiet. Något som skiljer sig på många områden från en vuxen katts näringsbehov.

Kattungefodret växlas upp i takt med att kattungen växer, läs åldersrekommendationerna på påsen. Från och med att katten fyllt 1 år, alt. from till kastrering ges vuxenfoder. Kom ihåg att alltid införa nya foder succesivt, så att magen hinner anpassa sig till de nya förhållandena.

Undvik att byta ut det foder som uppfödaren skickat med i samband med flytten, då stressen är som högst och magen är extra känslig. Vänta istället någon vecka tills katten hunnit anpassa sig till de nya familjeförhållandena.

 

Behandlingar

Kattmamman brukar börja löpa igen ca 1-2 v. efter förlossningen. För att undvika flera kullar, kan du börja ge p-piller 1 v. efter födseln. En biverkning kan dock vara att digivningen minskar. Finns möjlighet att istället hålla mamman inne under digivningsperioden är detta att föredra. Kastration kan tidigast ske efter att ungarna blivit avvanda.

  • Avmaskning ska utföras varannan vecka from 2 veckors ålder tom 12 veckors ålder. De tre första gångerna ska även mamman avmaskas, då hon annars kan återsmitta ungarna. Om kattungen inte är avmaskad vid leverans avmaska 3 gånger med 2 veckors mellanrum. Därefter vid behov. Vi rekommenderar i första hand maskmedlet banminth till kattungar.
  • Vaccination mot kattsnuva och kattpest bör ges vid 8 och 12 veckor, samt 1 år. Därefter ges vaccinationer med 1-3 års mellanrum beroende på behov.
  • Besiktningsintyg är giltiga 1 vecka för leverans och försäkring. En försäkring bör upprättas omgående vid leverans.
  • ID-märkning sker oftast i samband med besiktning, alt. kastrering.
  • Kastrering rekommenderas from 6 månaders ålder.

Vi rekommenderar att kattungen hålls inne, alt. går ut i koppel fram tills att denna genomgått ID märkning och kastrering.