Avmaskning

 

Band- och Spolmask

Spolmasken är tillsammans med bandmasken de absolut vanligast förekommande inälvsparasiterna hos hund och katt i Sverige. Avmaskning mot övriga inälvsparasiter rekommenderas bara efter att förekomst påvisats. Mer information kring avmaskning av dvärgbandmasken finner du längst ner på sidan.

 

Spolmask hund

Man räknar med att ca 5 % av Sveriges vuxna hundar i tätort är angripna av spolmask. Hos valpar och i större besättningar som t.ex. kennlar är dock spolmasken betydligt vanligare.

Hunden smittas då den äter andra djurs avföring eller vilda smådjur som innehåller ägg från spolmasken. Vid dräktighet smittas valparna via mamman redan i fosterstadiet och senare även via modersmjölken.

  Spolmask*

Spolmask katt

Spolmaskangrepp är ännu vanligare hos katter, ca 5-15 % av Sveriges katter har spolmask, framförallt är det utekatter som jagar och katter i stora besättningar som smittas. Utekatter smittas vanligen genom ägg/larver från smådjur som de dödar, men kan även smittas genom att äta andra djurs avföring. Till skillnad från hunden sker smittan från kattmamma till ungar endast genom modersmjölken.

 

Bandmask hund

Bandmasken relativt ovanlig hos hundar i tätort då den i regel smittar via förtäring av vilda smådjur. Desto vanligare är den därmed hos hundar på landsbygden. Smitta mellan individer är ovanlig, men förekommer.

 Bandmask*

Bandmask katt

Bandmask är mycket vanligt förekommande på katter som äter vilda råttor och fåglar. Bandmasken smittar inte katter emellan.

 

Symptom

Ett maskangrepp syns oftast inte, men vid kraftiga angrepp kan maskar kräkas upp eller komma ut med avföringen. Spolmaskarna ser ut som långa runda spagetti medan bandmasken är plattare och liknas vid bandspagetti, bandmaskens ägg påminner om risgryn. Andra symptom är glanslös päls, viktnedgång, hosta, svullen buk och mag/tarmstörningar.

 

Behandling

För valpar och kattungar rekommenderas avmaskning från och med vecka 2, sedan varannan vecka fram till 12 veckors ålder. (dvs. vecka 2, 4, 6, 8, 10, 12) De två första omgångarna bör även mamman avmaskas. För unga djur föreslås orala lösningar som t.ex. Axilur som tar både bandmask och spolmask, eller Banmith som tar spolmask.

För äldre djur är rådet att avmaska vid symptom eller misstanke om smitta. Det är onödigt att använda preparat som tar alla inälvsparasiter om det är fastställt vad det rör sig om för art. För spolmask rekommenderas Banminth och för bandmask rekommenderas Drontal (tablett- engångsdos) eller Axilur (pasta- 3 dagars behandling).

Om det är svårt att behandla katten med tabletter eller oral suspension finns även spot-on lösningen Profender som tar både spol- och bandmask. Profender är dock receptbelagt och en receptavgift tillkommer. Recept på detta kan beställas via telefon eller i reception här hos oss.

 

Rävens dvärgbandmask

Om din hund regelbundet kommer i kontakt med smågnagare i Västra Götaland, Södermanland, Östergötland, Dalarna eller Kronobergs län rekommenderas att du behandlar den med ett avmaskningsmedel som innehåller substansen prazikvantel eller epsiprantel regelbundet var 21-26 d.

 

*Källa www.jordbruksverket.se