Vi deltar i världens största blodtrycksstudie på katter.

Image

 

Studien leds av Ceva Animal Healths, deras målsättning är att under 2018 samla in 10 000 blodtrycksmätningar på katter över sju års ålder. De bygger en värdefull kunskapsbank om hypertension och studien förväntas ge en tydligare bild över omfattningen av hypertension samt hur sjukdomen kan upptäckas och behandlas i god tid. Vi hoppas att även ni, kattägare vill delta i studien. 

När en katt har högt blodtryck verkar den oftast helt frisk tills allvarliga problem visar sig. Tillståndet högt blodtryck kallas ofta för ”the silent killer” eftersom inga sjukdomssymptom syns förrän blodtrycket varit för högt under en längre tid och det är då svårare för behandlingen ge total läkning. 

Hos katter kan hypertension orsaka stor skada på vitala organ som hjärna, hjärta, njurar och ögon. Därför är det så viktigt att regelbundet mäta blodtrycket på sin katt.

 Förebyggande arbete är lösningen på hypertension eftersom en tidig upptäckt kan avvärja katastrofen. Att mäta blodtrycket på en katt går fort och är ett okomplicerat sätt att ställa diagnos. En liten uppblåsbar kudde träs över kattens ben eller svans och blodtrycket mäts omedelbart. De flesta katter är tålmodiga under proceduren och accepterar det utan motstånd.

En vanlig följdsjukdom som visar sig först efter en längre tid med högt blodtryck är plötslig/akut blindhet. Blindheten upptäcks oftast av ägaren först då katten börjar gå in i saker. I detta stadium har kattens blodtryck varit högt under en längre tid och då är det oftast försent för att behandlingen ska kunna ge katten synen helt eller delvis tillbaka.

Regelbundna blodtrycksmätningar och ögonundersökningar av katter i riskgrupper hjälper till att diagnostisera och behandla högt blodtryck tidigt, då är chansen för bibehållande av seendet störst. 

Studier har visat att minst en av åtta katter över nio års ålder har högt blodtryck. Om katten har en kronisk njursjukdom eller överaktiv sköldkörtel är risken än större, i den gruppen lider en av tre katter av hypertension. ISFM (International Society for Feline Medicine) rekommenderar att man kollar kattens blodtryck minst en gång per år från det att katten fyllt sju år och minst två gånger om året då katten fyllt tolv år. 

För att få ett blodtrycksvärde i vila får din katt komma in på behandlingsrummet och vara där i cirka tio minuter för att vänja sig vid miljön innan en sköterska tar själva blodtrycksmätningen. Detta görs då före andra undersökningar. 

Du får svar av din sköterska eller veterinär och vid eventuellt förhöjt värde information om vidare utredning och behandling. 

Kostnaden för blodtrycksmätningen är 260 kr, abonnerar du på VetPlan så ingår blodtrycksmätningen i ditt abonnemang. Ring eller kom in till oss för att boka en tid.