Utredning av mag och tarmproblem

 

Mag och tarmsjukdomar

Tillfällig diarré och kräkning förekommer hos både hundar och katter precis som hos oss människor. Många djur har dock långvariga problem med sin mage. Symtomen kan tillexempel bestå av diarré, kräkningar, viktnedgång eller matvägran. Orsaken till problemen kan vara många, trots att symtomen är lika. Innan man kan förvänta sig att en behandling ska hjälpa, måste man göra en utredning. Denna görs i olika steg och med olika inriktning hos varje enskild patient.

 

Utredning

Undersökningarna kan bestå av blodprover, röntgen, ultraljud, samt fiberendoskop. Fiberendoskop är ett instrument med vilket man kan titta in i magsäcken och tarmen. I samband med det tas såkallade biopsier (vävnadsprover) från slemhinnan. Biopsierna skickas sedan för vävnadsanalys av patolog. Djuret måste fasta i flera dagar, samt sövas inför ingreppet. Veterinär Pia Razdan är kunnig inom mag och tarmsjukdomar och är den hos oss som utför större mag och tarmutredningar. Pia tar även emot många remitterade patienter från stora delar av Norrland.