Stationärvård

Dagvård

I anslutning till vår operationsavdelning ligger stallavdelningen. Där får ditt djur en egen bur under tiden den vistas hos oss. Katter och hundar placeras i skilda rum för att skapa en så stressfri tillvaro som möjligt, vilket är extra viktig under uppvaknandet från en sövning, som kan skapa stor förvirring. De djur som behöver mer omvårdnad än vid lättare åtgärder hänvisas till Hudiksvall. Här arbetar en person enskilt med stationärvårdspatienterna och har till uppgift att sköta ordinerad behandlingsschema och övervaka patientens tillfrisknade tillsammans med ansvarig veterinär.

 

Nattvård

Det är olika hur länge djuren måste stanna hos oss, de flesta stannar bara över en dag, men vissa måste ha vård i flera dagar. Man får då själv välja om man vill låta djuret stanna över natten eller ta hem den på nattpermis. Vi har ingen nattpassning på inneliggande patienter, mycket dåliga djur som behöver ständig uppsikt måste därför åka till ett större djursjukhus som har öppet dygnet runt.