Klinikens specialområden

På Hälsinge Smådjursklinik finns fyra utbildade smådjurspecialister steg 1, d.v.s. specialister inom hundens- och kattens sjukdomar. Vi är också godkänd utbildningsplats för smådjursspecialister och har förnärvarande ytterligare två veterinärer under utbildning.

Förutom detta värdesätter vi en hög kunskapsnivå hos hela vår personal och satsar mycket på utbildning av både veterinärer och sköterskor. Vi har dels interna utbildningar och  dels skickar vi regelbundet personalen på både nationella- och internationella kurser. Detta innebär bl.a. att vi kan erbjuda veterinärer med både Ai-kompetens och ögonlysning