Klinikens specialområden

På Hälsinge Smådjursklinik finns fyra utbildade smådjurspecialister steg 1, delvis specialister inom hundens och kattens sjukdomar. Vi är också godkänd utbildningsplats för smådjursspecialister och har för närvarande två veterinärer under utbildning.

Förutom detta värdesätter vi en hög kunskapsnivå hos hela vår personal och satsar mycket på utbildning av både veterinärer och sköterskor. Vi har dels interna utbildningar och dels skickar vi regelbundet personalen på både nationella och internationella kurser. Detta innebär bland annat att vi kan erbjuda veterinärer med både Ai-kompetens och ögonlysning