Mottagning

På mottagningen, s.k. polikliniken tar vi emot tidsbeställda veterinär- och sköterskefall. Alla som kommer till oss ska ha en förbokad tid. Undantag är akut sjuka djur och stygntagningar.

 

Den första undersökningen

På polikliniken är veterinärpatienterna inbokade till en specifik veterinär som tillsammans med en djursjukskötare tar hand om dig och ditt djur. Här får du möjlighet att diskutera djurets problem/symptom. Veterinären påbörjar sedan undersökningen, baserat på den information du angett kan den se väldigt olika ut, men inleds alltid med en allmän undersökning, där veterinären lyssnar på hjärta och lungor och tittar/känner igenom hundens yttre, såsom hull, tänder, öron, ögon och ev. tar tempen.

I besöksavgiften ingår den undersökning som beskrivs ovan. Därefter tas i samråd med dig som ägare ett beslut om eventuell fortsatt undersökning, det kan röra sig om blodprover, ultraljud, röntgen, operation m.m. Vi försöker i den mån det går att genomföra alla undersökningar vid ett och samma tillfälle, varvid vi vill att alla patienter ska vara fastande i minst 6 h.

Polikliniken är med andra ord en allmän avdelning som tjänstgör som din första kontakt med djursjukvården.