Operation

På vår operationsavdelning arbetar vi efter beprövade och säkra metoder. Här opereras allt ifrån förebyggande kastrationer, till avancerade ögonoperationer. Inför ett ingrepp undersöks djurets hälsotillstånd grundligt. Stor vikt läggs vid djurets välmående, säkerhet, kvalitet och hygien genom hela processen. Effektiv smärtlindring inför, under och efter ingreppet är viktigt för återhämtning och välmående.

Större ingrepp och tandrengöring sker under gasnarkos som säkerställer att de senaste hygien- och säkerhetsaspekterna följs. Via modern narkosutrustning och övervakningssystem följs EKG, andning, puls, syresättning och temperatur i realtid av utbildad och erfaren personal. Djuret får sedan vakna upp under lugna förhållanden innan det är redo att gå hem. När du hämtar ditt djur får du både muntliga och skriftliga instruktioner om eftervården.

 

Inlämning

Operationspatienterna lämnas i regel in direkt på morgonen och stannar tills eftermiddag/kväll. Du får då lämna ifrån dig ditt djur, som kommer att bo i en egen bur här hos oss under dagen. (Av hygienskäl får endast vårdpersonalen vistas på operationsavdelningen)

De många timmarna som djuren får tillbringa här under operationsdagen är nödvändiga för att djuret ska hinna få smärtstillande och lugnande medicin, opereras och vakna upp efteråt och bedömas tillräckligt stabila för att lämnas hem. Hur länge ditt djur måste stanna beror på vilket ingrepp som ska göras och om andra mera brådskande operationer måste gå före.

De flesta patienter får gå hem framåt kvällen och får sedan läka hemma. En del behöver dock återkomma i flera dagar för understödjande behandling efter en operation.

 

Läs även fliken inför operation.