Ögonlysning och Ögonsjukdomar

                                                       

 

Ögonlysning

Ögonlysning kallas den undersökning som utförs av en auktoriserad ögonlysare, för att i ett tidigt stadium upptäcka ärftliga ögonsjukdomar. Undersökningen utförs framförallt på avelsdjur, för att få en uppfattning om avelsresultatet, men kan vara värdefull på alla individer inom drabbade raser. Ögonlysning kallas i folkmun även ögonspegling, då man lyser in i ögat med en lampa och bland annat tittar på reflektionen.

Katarakt, PRA, (progressive retinal atrofi) och CEA (Collie Eye Anomaly) är exempel på ärftliga ögonsjukdomar, vilka kan leda till synnedsättning eller blindhet. Genom att inte avla på individer med ärftliga sjukdomar minskar risken att avkomman i framtiden drabbas av sjukdomen. På våra kliniker kan du boka tid till ögonveterinären Inger Kjellander som är auktoriserad ögonlysare.

 

Ögonsjukdomar

Förutom ögonlysningar kommer många patienter till oss som redan drabbats av någon sjukdom eller skada i ögat. Tillexempel glaukom (grön starr), svårläkta hornhinnesår, ögonlocksjukdomar som kräver operation etcetera. Många ögonpatienter remitteras även till oss från andra veterinärkliniker.

 

Ögonoperationer

Ögon är känsliga organ som kräver speciella instrument och mikroskop för att undersökas på ett korrekt sätt. Vid ögonoperationer används ett operationsmikroskop som möjliggör för kirurgen att sy i hornhinnan som endast är 0,5 mm tjock.

 

Vill du veta mer?

Du hittar mer information om ögon på Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi.

Här finns länkar till 4 artiklar om ögon som publicerats i Doggy Rapport 02040304,0105 och 0107.

 

 

Inger Kjellander ögonlyser även på andra djurkliniker/djursjukhus.

Följande datum är hon inbokad:

29/1 Östersund Djursjukhus

5/2 Din Veterinär Sollefteå

12/2 Djursjukhuset Sundsvall

26/2 Östersund Djursjukhus

5/3 Reginas Djurklinik, Örnsköldsvik

12/3 Fjällveterinären, Strömsund

19/3 Djursjukhuset Sundsvall

9/4 Östersund Djursjukhus

16/4  Djursjukhuset Sundsvall

23/4 Din Veterinär Sollefteå

7/5 Östersund Djursjukhus

21/5 Djursjukhuset Sundsvall