Insemination

Vaginalutstryk, spermakontroll och insemination

Parning och valpning fungerar ofta problemfritt, men ibland vill inte tiken ta emot, hanhunden kanske inte vill eller kan para eller tiken går tom trots genomförd parning.

En av de vanligaste anledningarna till utebliven dräktighet är att tiken inte är parad i precis rätt tid. För att bedöma när tiken är som mest mottaglig gör man cellutstryk från vagina, som ev. kompletteras med blodprov för hormonanalys (progesteron). Hanhunden kan också behöva undersökas och lämna spermaprov.  Det kan vara väldigt olika hur lätt det går att ta spermaprov, att ta med en löptik rekommenderas alltid vid spermaprovtagning.

I vissa fall kan insemination utföras, för att få genomföra en insemination krävs det att veterinären innehar en speciell utbildning och tillstånd från  Jordbruksverket. Hos oss har vi veterinär Anna Lindmark som har tillstånd att utföra insemination, s.k. AI kompetens, som med hjälp av vårt egna lab kan göra en snabb och tillförlitlig  bedömning på plats av vaginalutstryk och spermakvalitet.