Hudproblem och allergier

 

Hudproblem

Många hundar eller katter kan någon gång i livet drabbas av klåda, parasiter, håravfall eller andra hudproblem. För de flesta är detta övergående med rätt behandling, tillexempel om det ligger parasiter bakom. För några djur kan klådan eller hudproblemen vara av mer kronisk karaktär. Då kan det bli frågan om en utredning, som kan ta lång tid och där man måste vara systematisk för att inte missa något. Här använder vi oss av olika provtagningar för att hitta rätt diagnos och behandling. Det är mycket viktigt att ha en bra kontakt med sin veterinär under den här perioden och att man följer anvisningarna för ett gott resultat.

Större hudutredningar utförs i första hand av veterinärer med specialutbildning inom dermatologi (läran om hudsjukdomar). Veterinär Anna Lindmark innehar både nationell och internationell utbildning inom dermatologi.

För dig som vill läsa mer om hudproblem hos hund kan vi varmt rekommendera boken ”Hundens Hud” av Susanne Åhman.

 

Allergier

Allergier hos hund orsakar ofta hudproblem i form av tillexempel klåda och återkommande infektioner. Det är viktigt att utesluta andra orsaker till symtomen, tillexempel parasiter, innan man påbörjar en allergiutredning.
Allergi mot luftburna allergener kallas även atopi, och är den vanligaste typen av allergi. Klåda är det absolut vanligaste symtomet, men symtom från ögon och luftvägar förekommer. Här finns allergitester  som en hjälp i diagnostiken.
Överkänslighet mot födoämnen förkommer också och då finns inga prover man kan ta, utan djuret måste byta till en strikt anvisad diet, det hjälper inte att byta fodermärke. Födoämnesallergiska djur kan ha problem med huden, magen eller både och. En del patienter kan ha både atopi och foderallergi.