Hältutredning

Hälta kan drabba både hundar och katter av alla åldrar. Symtomen kan se väldigt likartade ut, men orsakerna bakom en hälta kan variera mycket och bero på allt ifrån utvecklingsrubbningar till traumatiska skador, samt vara av både akut eller mer kronisk karaktär.

Generellt gäller att blockhalta djur, delvis om djuret inte belastar benet alls, alltid ska undersökas skyndsamt. Om djuret belastar benet delvis kan ni däremot avvakta hemma i några dagar om allmäntillståndet förövrigt är bra. Ge bara korta koppelpromenader för att uträtta behoven och se till att djuret i övrigt hålls i stillhet, vilket är viktigt för att skadan ska få läka. Du ska se en snabb förbättring under dessa dagar, annars bör även dessa djur undersökas så snart som möjligt.

En hältutredning syftar till att reda ut var smärtan sitter och vad som orsakar den. Till vår hjälp har vi digital röntgen och tillgång till röntgenspecialister som vid komplicerade fall kan hjälpa oss att avläsa bilderna. Hos oss är veterinär Charlotta Enerud mest kunnig inom området hälta och den som främst utför större utredningar.