Laboratorium

 

Provtagningar av olika slag är en viktig del av veterinärens arbete. På vårt välutrustade laboratorium jobbar två utbildade biomedicinska analytiker. Här utförs dagligen en mängd analyser, främst på våra egna patienter, men vi tar även emot prover från andra veterinärer i området. Tillgången till eget laboratorium innebär att vi kan leverera många provsvar medan du väntar.

Vanligast är olika blod, urin, cell och parasit prover, samt bakterie och svampodlingar. Mikroskopisk undersökning blir allt vanligare och görs när vi till exempel letar parasiter, bakterier och tumörceller. Sådana prover kan tas från bland annat hud, öron och knölar. Vaginalutstryk från tikar som löper och ska paras är en annan mikroskopisk undersökning som utförs.

Att vår laboratoriepersonal är BMA-utbildade gör att vi kan hålla hög kvalitet och få tillförlitliga svar. Laboratoriepersonalen ansvarar även för att provtagningarna går korrekt tillväga och att proverna hanteras och förvaras rätt efteråt. Våra analysmaskiner kontrolleras dagligen, så att de avger rätt värden. De analyser vi inte kan göra själva skickas till andra speciallaboratorier i Sverige, Norge, England och Tyskland.