Bilddiagnostik

Bilddiagnostik såsom röntgen och ultraljud visar hur det ser ut inuti kroppen, samt hur flödena  fungerar. Ibland behöver man kombinera båda metoderna för att nå en diagnos.

Läs mer om de respektive alternativen nedan.

Digital röntgen
Ultraljud