Priserna ska spegla de faktiska kostnaderna

Sjukvården för djur i Sverige är inte statligt subventionerad som för oss människor, den måste därför bära sina egna kostnader. Vi arbetar med att vara så kostnadseffektiva som möjligt, utan att tumma på kvalitet och kompetens. Vi utbildar vår personal regelbundet och vi använder oss av modern teknisk utrustning, så att våra kunders husdjur får bästa möjliga vård. Vår prislista uppdateras regelbundet, så den är tydlig o rättvis. Att värdera tid är en faktor som har betydelse för prissättningen

Det kan vara känsligt att tala om pengar. Vissa kunder vill veta exakt vad varje ny åtgärd kostar, andra inte. Vid den inledande telefonkontakten är det svårt att precisera kostnaden, då problembilden ofta är oklar. Däremot kan vår veterinär ge en mer detaljerad prisbild när djuret har undersökts på kliniken. Du som kund får då i samråd med veterinären ta ställning till behandlingsförslagen. Finns det ett ”tak” på vad det får kosta, så försöker vi anpassa behandlingen efter detta. Vi skriver sedan i journalen vad som sagts för att minimera risken för missförstånd.