Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster. Spontan ansökningar och frågor skickas till VD Birgitta Sjölin på birgitta.sjolin@hudikvet.se.

Lite om oss

Hudiksvall är en trevlig kuststad med vacker skärgård belägen 2,5 timmar med tåg norr om Stockholm och 2,5 timmar till fjällvärlden. Här har vi nära till skog, hav och fjäll.

Hälsinge Smådjursklinik i Hudiksvall är en fristående klinik med filialer i Söderhamn och Ljusdal. Vi tar i dagsläget emot ca 16 500 besök per år.

Vi eftersträvar hög kunskapsnivå, samtidigt som klinikens mindre storlek kräver en stor bredd på kompetensen. Kliniken har alltid prioriterat god sammanhållning och ett bra arbetsklimat, något vi är övertygade om att det även märks ut till våra kunder. Vi kan faktiskt skryta med att vi har vunnit flera utmärkelser för vår goda arbetsmiljö.

Flera av våra veterinärer har specialistkompetens steg 1 i hundens och kattens sjukdomar, vårt laboratorium bemannas av Bio Medicinska Analytiker och skötersketjänsterna bemannas tills största del av legitimerade djursjukskötare.

Vi är måna om att alla ska vara delaktiga i utvecklingen av kliniken och kontinuerlig kompetenshöjning är viktigt för oss. Vi har en bra stämning och hög trivsel i arbetsgruppen, det är högt i tak och prestigelöst. För oss är det av största vikt att personalen trivs och har en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning.

Referens på oss som arbetsplats lämnas på förfrågan.

 

Veterinärer

Hos oss arbetar legitimerade veterinärer, de flesta med mångårig erfarenhet. Vi är godkända som utbildningsplats för smådjursspecialistprogrammet. Som vikarier tar vi ibland in veterinärstudenter som läser sista året på veterinärhögskolan.

 

Djursjukskötare

Våra djursjukskötare har antingen lång yrkeserfarenhet eller utbildning från  djursjukskötarprogrammet. Från och med 2014 krävs legitimation för att få arbeta som djursjukskötare. Legitimationen utfärdas av Jordbruksverket och innebär att man har kunskap och befogenhet att självständigt utföra de uppgifter som hör till sköterskerollen. De flesta av våra sköterskor är legitimerade.

 

Djurvårdare

Djurvårdare kan jämföras med en undersköterska inom human vården.

 

Biomedicinsk analytiker 

På vårt laboratorium finns två stycken biomedicinska analytiker (kallades tidigare laboratorieassistent). Yrket är legitimerande och innebär att man har en högskoleutbildning och är specialist på provhantering, analysmetoder och kvalitetsarbete på laboratorium.

 

Övrig personal

Utanför den direkta djursjukvårdande verksamheten jobbar även lokalvårdare, administrativ och teknisk personal.

 

Praktikanter

Vi har en överenskommelse med djurvårdarprogrammet i Ljusdal att ta emot korttidspraktikanter från dem några gånger per år. Långtidspraktikanter tas emot efter överenskommelse och i mån av plats. Vi prioriterar praktikanter med långsiktigt intresse för yrket. Djurkliniken är en populär praktikplats även för de yngre barnen, men vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot praktikanter som ännu inte börjat gymnasiet. Praktikantansvarig är Hanna Svensson.