Vikten av en bra försäkring

Den privata djursjukvården i Sverige får inget skattefinansierat stöd. Därav får djurägaren själv betala hela kostnaden för de undersökningar och behandlingar som ges. En operation av t.ex. ett brutet ben kan därmed kosta åtskilliga tusenlappar.

En bra försäkring är därför viktig och kan vara avgörande i valet om benet kan opereras eller inte. Det finns flera olika varianter av försäkringar för både hund och katt, men även för gnagare, fåglar och reptiler. Självrisk och premier varierar, men generellt är det billigare än många tror att ha sitt djur försäkrat. En kattförsäkring ligger på ca 50 kr/månad och en hundförsäkring på ungefär det dubbla.

Kontakta försäkringsbolagen för mera information. De vanligaste försäkringsbolagen för djur är Agria,  Folksam, IF Djurförsäkring, Dina, Sveland, Moderna djurförsäkringar och Svedea.