Ankomst

Anmäl er i reception

Väg gärna din hund på vågen i väntrummet. Kattburen placeras högt upp på hyllan i kattväntrummet och täcks med en filt för att minska stressen. Anmäl sedan er ankomst i reception.

Om ditt djur uppvisar symptom som misstänks vara smittsamma, så som hosta, diarré, kräkning, klåda eller parasiter, ber vi dig lämna djuret i bilen under tiden som du anmäler dig. För att minska risken att smitta andra patienter. 

 

 

Håll uppsikt

Vissa djur är mycket rädda när de besöker oss och vill helst sitta i fred, visa hänsyn! I väntrummet finns också många dofter som är spännande, det är vanligt att normalt rumsrena hundar markerar. Har du katt, använd bur under resan hit. Har du ingen egen bur finns låneburar att hämta hos oss.

Vi jobbar för att motverka stress hos katter under hela besöket, läs mer om det och hur du kan hjälpa din katt här.

 

Varför får jag vänta?

Vi arbetar efter ideologin att vi vill göra så mycket vi kan med varje patient under ett och samma besök. Det innebär att det blir en svårplanerad verksamhet då ett inbokat besök på 20 minuter kan komma att utökas med både röntgen och blodprover. Konsekvensen av detta blir att det till och från bildas väntetider även för inbokade patienter.

Alternativet vore annars att efterlikna humansjukvården, med återbesök för varje behandling som tillkommer utöver poliklinikbesöket. Men det tror vi varken ni eller vi eftersträvar.

Ibland uppstår även situationen att det kommer in ett akut sjukt djur, som behöver omgående vård. Dessa har då företräde gentemot de tidsbokade. Det kan för vissa kännas orättvist, men sätt dig in i situationen att det gällde ditt djur som befann sig i ett livshotande tillstånd, skulle du inte vilja att vi ägnade alla våra resurser till att rädda ditt djur då?

 

Tänk på värmen

Undvik att lämna djur i bilen under de varma månaderna, den kan snabbt nå livshotande temperatur. Ta heller in alla djur på kliniken och passa på att få lite miljöträning.