Ögonlysning på andra kliniker

 

Nedan återfinns de datum då veterinär Inger Kjellander besöker andra kliniker för ögonlysning och ögonfall.


2/10 – Östersunds Djursjukhus,  063-13 40 00

9/10 – Djursjukhuset Sundsvall,  060-14 70 10

6/11 – Östersunds Djursjukhus,  063-13 40 00

13/11 – Djursjukhuset Sundsvall,  060-14 70 10

4/12 – Östersunds Djursjukhus,  063-13 40 00

11/12 – Djursjukhuset Sundsvall,  060-14 70 10


  Tidsbokning sker hos respektive klinik.

Ska du köpa valp?

 

Insmuggling av valpar ökar drastiskt. Smugglarna blir allt duktigare på att ”tvätta svarta hundar vita” enligt tidningen hundsport.

Var därför vaksam på följande när du köper en renrasig valp:

– Besök valpen i dess hemmamiljö.
– Du ska alltid få träffa mamman när du tittar på valpen!
– Renrasiga hundar ska ha en stamtavla från SKK. Den ska du alltid få i samband med köpet. Ta reda på hur en stamtavla från SKK ser ut om du inte vet det innan.
– En seriös uppfödare har ID märkt, besiktigat och vaccinerat valpen innan flytt. (Detta garanterar dock inte att det är en svenskfödd hund)
– Kolla upp att uppfödaren finns registrerad hos SKK. Samt att namn, nummer och adress finns sökbart på t.ex. Eniro. 
-Var vaksam på priset. Ligger det mycket lägre än hos övriga uppfödare är det en varningssignal.
– Uppfödare som inte är ställer frågor kring hur du kommer att ta hand om hunden är också en varningssignal.
– Mops och fransk bulldog är extra utsatta raser.

Köp av insmugglade valpar ökar risken för att du får en sjuk hund, samt att smittor sprids till andra hundar och ev. människor i Sverige. Tyvärr slutar det ofta med att smuggelhunden måste avlivas. Genom att köpa en insmugglad hund stödjer du även en bransch där hundar utnyttjas och far mycket illa. 

Källa Hundsport 4/2013

Reseguide

 

Jordbruksverket har tagit fram en informationsguid till dig som vill resa med hund, katt eller iller till Sverige från ett annat land. Genom att svara på fem frågor kommer guiden att leda dig till just de regler som gäller för din resa.

Tryck på länken för vidare info www.jordbruksverket.se/reseguiden

Den kattvänliga kliniken

 

Hälsinge Smådjursklinik är sedan våren 2015 certifierade som en ”Cat Friendly Clinic”. Arbetet med ”Cat Friendly Clinic” går ut på att göra veterinärbesöket till en så stressfri situation som möjligt för katten. Vi har bla byggt ett eget väntrum för katter i Hudiksvall. Detta för att minska mötet med hundar och för att ge katten möjlighet att överblicka miljön.

Ett eget besöksrum finns redan sedan tidigare som är preparerat med feromoner. Dessa hjälper katten att slappna av. Även personalen vidareutbildas i hur undersökning och behandling kan utföras utan att skapa onödiga stresspåslag.

Våra kattambassadörer som arbetar för att få just din katt att trivas hos oss. Veterinär Charlotta Enerud och djursjukskötare Charlotta Olofsson-Bodin.

 

 

Avmaskning inför Norgeresor

 

Den 1/5-13 ändras införselreglerna till Norge.

 

För hundar krävs nu:
-Giltig vaccination mot valpsjuka
-ID märkning
-Pass
-Avmaskning hos veterinär (dokumenteras i passet). 24 -120 h innan avfärd vid förstagångsbehandling.

Vid besöket vill vi att du tar med avmaskningstabletter som du köper på Apoteket och något gott som vi kan gömma tabletten i.  

Vid frekvent resande räcker det att avmaska var 28:e dag, så länge hunden avmaskas kontinuerligt med högst 28 dagars intervall (gäller from avmaskningstillfälle  2 och framåt).   

För katter finns inga krav på pass eller avmaskning, giltig vaccination mot kattpest bör dock finnas.

 

 

 

Vi är medlem i Svensk Djursjukvård

 

Vi är medlem i Svensk Djursjukvård – tryggt för dig och ditt djur

 

Vi verkar för trygga djur och hög kvalitet inom djursjukvården. Därför är vi medlemmar i branschorganisationen Svensk Djursjukvård. Det innebär att vi förbinder oss att leva upp till det kvalitetsregler som gäller för alla medlemmar. Reglerna är kort sammanfattade i följande kvalitetslöften till dig som djurägare:  

 

  • Vi tar väl hand om ditt djur och ger professionell vård. Vi jobbar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och följer veterinärmedicinska riktlinjer och behandlingsnormer. För den medicinska ledningen ansvarar alltid en veterinär.

     

  • Vi finns tillgängliga – du ska alltid kunna nå en veterinär.  Vi är tydliga med hur vi har öppet. Om vår verksamhet är stängd hänvisar vi dig till en kollega med rätt kompetens.

 

  • Vi möter dig med respekt och tydlighet. Det innebär också att du ska ha tillgång till den information du behöver för att kunna delta i besluten om ditt djurs vård.

 

  • Vi utvecklar oss för att möta dina och ditt djurs behov. Våra medarbetare får individuell och kontinuerlig fortbildning. En veterinär ansvarar för personalens medicinska kunskapsutveckling.

 

 

Etikrådet följer upp våra löften 

Vi tar det vi lovar på allvar. Svensk Djursjukvårds etikråd finns till för att följa upp att våra gemensamma kvalitetslöften fungerar i verkligheten. Kunder, medarbetare och andra intressenter kan framföra kritik till etikrådet. Om etikrådet bedömer en avvikelse som allvarlig föreslår rådet i första hand en åtgärdsplan, och om det inte löser problemet blir det aktuellt med en uteslutning ur Svensk Djursjukvård. Tryggt för dig och ditt djur. 

Läs mer om etikrådet på Svensk Djursjukvårds webbsida: www.svenskdjursjukvard.se