Granskning av Bravecto fästingtablett klar

Att ge förebyggande behandling mot fästingar i tablettform har blivit allt mer populärt under senare år. Bravecto som var först ut har dock varit omdiskuterat gällande biverkningar. En extra granskning har nu genomförts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som inte har kunnat påvisa sambandet mellan Bravecto och de allvarliga misstänkta biverkningar som inrapporterats, förutom att hundar med tidigare kramper möjligen kan ha en förhöjd risk att drabbas av kramptillstånd och bör behandlas med försiktighet. Vanliga biverkningar, hos ca 1,6 % av hundarna, är milda och övergående reaktioner från mag-tarmkanalen såsom diarré, kräkning, aptitlöshet och dreglande.

Läs hela rapporten här.

Reseguide

 

Jordbruksverket har tagit fram en informationsguid till dig som vill resa med hund, katt eller iller till Sverige från ett annat land. Genom att svara på fem frågor kommer guiden att leda dig till just de regler som gäller för din resa.

Tryck på länken för vidare info www.jordbruksverket.se/reseguiden

Den kattvänliga kliniken

 

Hälsinge Smådjursklinik är sedan våren 2015 certifierade som en ”Cat Friendly Clinic”. Arbetet med ”Cat Friendly Clinic” går ut på att göra veterinärbesöket till en så stressfri situation som möjligt för katten. Vi har bla byggt ett eget väntrum för katter i Hudiksvall. Detta för att minska mötet med hundar och för att ge katten möjlighet att överblicka miljön.

Ett eget besöksrum finns redan sedan tidigare som är preparerat med feromoner. Dessa hjälper katten att slappna av. Även personalen vidareutbildas i hur undersökning och behandling kan utföras utan att skapa onödiga stresspåslag.

Våra kattambassadörer som arbetar för att få just din katt att trivas hos oss. Veterinär Charlotta Enerud och djursjukskötare Charlotta Olofsson-Bodin.

 

 

Avmaskning inför Norgeresor

 

Den 1/5-13 ändras införselreglerna till Norge.

 

För hundar krävs nu:
-Giltig vaccination mot valpsjuka
-ID märkning
-Pass
-Avmaskning hos veterinär (dokumenteras i passet). 24 -120 h innan avfärd vid förstagångsbehandling.

Vid besöket vill vi att du tar med avmaskningstabletter som du köper på Apoteket och något gott som vi kan gömma tabletten i.  

Vid frekvent resande räcker det att avmaska var 28:e dag, så länge hunden avmaskas kontinuerligt med högst 28 dagars intervall (gäller from avmaskningstillfälle  2 och framåt).   

För katter finns inga krav på pass eller avmaskning, giltig vaccination mot kattpest bör dock finnas.